Procesia

© | | štvrtok: 30. mája 20132 x 16:9, MPEG-2 720x576 Video: 25 fps 42min 54s

Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristoho Tela a Krvi.
Celebroval Mgr. Róbert Ondrík, správca farnosti Jaslovské Bohunice

Procesia sa koná v deň slávnosti (30.mája), alebo v nasledujúcu nedeľu. V Jaslovských Bohuniciach sa zaužívala verzia konania procesie priamo v deň slávnosti.
Kňaz konsekruje počas omše veľkú hostiu, ktorú vloží do monštrancie. Záverom omše kňaz vezme monštranciu a za spevu piesňe Hostiu vítajme sa procesia pohne k prvému oltáru…

Oltáre bývajú pripravené štyri.  Jeden bol v časti obce Bohunice, dva v časti obce Jaslovce a štvrtý vo vstupnej časti kostola (v žebrakyni).  Trasu procesie posýpali ružovými okvetnými lístkami dievčatá, ktoré boli v tom roku na prvom svätom prijímaní.

Záznam bol zhotovený 30.5.2013 archívne účely Obce Jaslovské Bohunice.
Začiatok a záver záznamu je zhotovený v Kostole sv. Michala v Jaslovských Bohuniciach

Záznam obrazu  2 kamerami
Dĺžka záznamu: 42 minút  54 sekúnd

Pôvodný súbor:  SP_110322Pomer strán 16:9
MPEG-2  720 x 576 Video: 25 fps; 720×576 Lower field first; YUV; 5 Mbps Pixel Aspect Ratio: 1,457
Audio: 224 Kbps; 48 000 Hz; 16 Bit


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *