Loďou Dechticami

© | | pondelok: 30. augusta 2010

Pokus o zavedenie lodnej dopravy v Dechticiach vyvolal pozornosť i zahraničných médií.


Lokalita: