Koncert v kostole – PANIS ANGELICUS

© | nedeľa: 16. júna 20134 x 16:9, MPEG-2 720x576 Video: 25 fps 03min 59s

Cesar Franck: PANIS ANGELICUS

RÍMSKOKATOLÍCKY CIRKEVNÝ HUDOBNÝ SPOLOK SV. MIKULÁŠA V TRNAVE
Držiteľ ocenenia FRA ANGELICO

Koncert sa konal 16.6.2013 vo farskom kostole sv. Michala v Jaslovských Bohuniciach v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Podujatie zorganizovali  Farský úrad v Jaslovských Bohuniciach  a  Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach.

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave
je pokračovateľom spolku pôvodne založeného dňa 4. augusta 1838 pod názvom
Kirchenmusikverein der königliche Freistadt Tyrnau,
ktorého činnosť nebola de facto nikdy prerušená. De jure spolok obnovil svoju činnosť v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zbierky o združovaní občanov v súvislosti so 155. výročím pôvodne založeného cirkevného hudobného spolku.

Spolok je pokračovateľom bohatej tradície cirkevnej hudobnej produkcie, ktorej počiatky siahajú až do prvej polovice 19. storočia. Spevácky zbor i orchester sú zložené prevažne z amatérskych nadšencov cirkevnej hudby. Členmi spolku sú amatérski speváci a hudobníci rôznorodých profesií, ktoré  nemajú s hudbou nič spoločné – študenti, technici, učitelia, právnici – ale aj učitelia hudby a profesionálni speváci či hudobníci vo veku od 10 do 80 rokov.

Viac…

Sólisti:

Monika Ďurišová – soprán
Pavlína Cuninková – soprán
Stanislav Sliva – tenor

Organisti:
Ján Fančovič
Richard Šarvaic

Dirigent:      Ladislav Vymazal
Nositeľ Ceny mesta Trnava


Kamera: Pavol Vymazal, Peter Roháč a Mária Lipovská
Strih a réžia záznamu: Peter Roháč