Koncert v kostole – Missa in F – GLORIA

© | nedeľa: 16. júna 20134 x 16:9, MPEG-2 720x576 Video: 25 fps 05min 00s

Julius von Beliczay: Missa in F – GLORIA

RÍMSKOKATOLÍCKY CIRKEVNÝ HUDOBNÝ SPOLOK SV. MIKULÁŠA V TRNAVE
Držiteľ ocenenia FRA ANGELICO

Koncert sa konal 16.6.2013 vo farskom kostole sv. Michala v Jaslovských Bohuniciach v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Podujatie zorganizovali  Farský úrad v Jaslovských Bohuniciach  a  Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach.

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave
je pokračovateľom spolku pôvodne založeného dňa 4. augusta 1838 pod názvom
Kirchenmusikverein der königliche Freistadt Tyrnau,
ktorého činnosť nebola do založenia de facto prerušená. De jure spolok obnovil svoju činnosť v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zbierky o združovaní občanov v súvislosti so 155. výročím pôvodne založeného cirkevného hudobného spolku.

Spolok je pokračovateľom bohatej tradície cirkevnej hudobnej produkcie, ktorej počiatky siahajú až do prvej polovice 19. storočia. Spevácky zbor i orchester sú zložené prevažne z amatérskych nadšencov cirkevnej hudby. Členmi spolku sú amatérski speváci a hudobníci rôznorodých profesií, ktoré  nemajú s hudbou nič spoločné – študenti, technici, učitelia, právnici – ale aj učitelia hudby a profesionálni speváci či hudobníci vo veku od 10 do 80 rokov.

Viac…

Sólisti:

Monika Ďurišová – soprán
Pavlína Cuninková – soprán
Stanislav Sliva – tenor

Organisti:
Ján Fančovič
Richard Šarvaic

Dirigent:      Ladislav Vymazal
Nositeľ Ceny mesta Trnava


Kamera: Pavol Vymazal, Peter Roháč a Mária Lipovská
Strih a réžia záznamu: Peter Roháč