Indiánske leto I.

by | on Saturday: 03. July 2010

Prázdniny 2010 začali v Dolnom Dubovom prvým dňom indiánskeho leta, ktoré za pomoci sponzorov zorganizoval Obecný úrad pod vedením Ing. Mareka Hrčku – šerifa, resp. starostu obce


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *