Dechtické fašangy 2010

© | | nedeľa: 14. februára 2010

Fašiangové tradície ožili v podaník mládeže a mužskej speváckej skupiny Kátlovani.


Lokalita: