cirkev

Ars Liturgica | Zlatníctvo v službách liturgie

© Peter Roháč | 11 novembra, 2010

Rekolekcie v Dechticiach a posviacka novej fary

© Peter Roháč | 05 októbra, 2010

Omša za pátra Horvátika

© Peter Roháč | 21 februára, 2010

Strana 3 / 3