Real Horeblawski Studio


 • viackamerové videozáznamy a videoprojekcie
 • videozáznamy:eventov, promo-akcií, firemných udalostí, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, súkromných, alebo rodinných osláv…
 • reklamné videospoty a audiodabingy
 • reklamné a produktové videá pre prezentácie, výstavy, webstránky
 • výroba televíznych relácií,
 • strih a postprodukcia digitálneho a analógového videa

…viac

Artefactum Media Group


 

> VIDEOPRODUKCIA

> KREATÍVNE GRAFICKÉ RIEŠENIA

> FOTOGRAFOVANIE

> MARKETING

> KONZULTÁCIE a PORADENSTVO

Nepoznaná

 

Prezentácia básnickej zbierky Zlaty Matlákovej NEPOZNANÁ sa v spolupráci s Obecným úradom Špačince konala 22.3.2011 v obradnej miestnosti Obecného úradu Špačince.

Hosťom bol grafik, ilustrátor a maliar Emil Sedlák, autor ilustrácií.

 

Básne recitovala Dagmar Bruckmeyerová

Spievali Milka Babková a Marián Makar Mrva
Na gitare hral Marián Makar Mrva

Podujatie moderoval Pavol Tomašovič 

Básnická zbierka  NEPOZNANÁ

Autor: Zlata Matláková
Ilustroval: Emil Sedlák

Vydavateľstvo: Matica slovenská,2010
ISBN: 9788081150227

Zlata Matláková nie je pre priateľov poézie nepoznaná. Jej osobitné citlivé používanie slova a schopnosť rytmického odkrývania vnútorného sveta je charakteristické pre každú jej doterajšiu básnickú zbierku. Názov tej novej – Nepoznaná, preto môže vyvolať otázku: Aká nepoznaná? Veď jej básne majú svoj osobitý charakter, prirodzenú ženskú citlivosť bez násilnej feminizácie, duchovnosť rešpektujúcu telesnosť, konkrétnosť odkazujúcu k spoločnej skúsenosti.

A predsa jej každá báseň, každá zbierka odhaľuje nepoznané zákutia duše človeka a nastavuje zrkadlo tam, kde to nečakáme. Zlata Matláková slovami odkrýva vytesnené odtiene reality, posúva a odkláňa myslenie z vychodených cestičiek poznania. Svojou tvorbou spochybňuje úzko racionálny prístup k svetu a človeku a tým i jeho statické uchopenie.
Názov novej básnickej zbierky Nepoznaná je preto pre jej tvorbu príznačný, pričom zbierka svojou poetickosťou i schopnosťou vnímať bytie nadväzuje na jej predchádzajúce básne i zborníky, napríklad Kytica za dverami či Rozopnutá duša.
Autorka nás aj v novej zbierke tajomne vťahuje do osídiel vnútorného rytmu odkrývajúc podvedomú harmóniu originálnym vrstvením slov v nečakanom zornom uhle. Od pocitov a toku myslenia k srdcu, od bolesťami a nádejami naplneného srdca k telu, od tela v jeho kráse i fyzickej obmedzenosti k duši, od vzletu duše k nebu a dotknutá pohľadom neba späť zemi. (Zenit, Nádej, Siesta….)

Na zašpinenom chodníku / môže zostať čistý / i zatienený holub. / Tlieskanie detí /  ho zdvihne,/  popoletí do priestoru. /  Patrí mu i nepatrí
(ukážka z básne Siesta)

Slová vyvierajúce so silných poryvov srdca miestami pretŕhajú zaužívané zoskupenie i konvenčný prúd myslenia, pričom odhaľujú autorkino vlastné vnútro. V bolesti i radosti, s túžbou po spriaznenosti a hlbšom porozumení.
To všetko bez pátosu, násilného hľadania rýmu, mimo klasickej formy a predsa tak blízko srdca, v tak podvedome známej melódii ducha. Poetickosť, ktorá vďaka špecifickému „vnútornému hlasu“ autorky nepotrebuje zovretý vonkajší šat, a tak môže zaznieť vo svojej plnosti. Naplnená je zo strany poetky, no necháva ďalšie nedopovedané pre čitateľa. K poetickému odrazu jej slúžia aforizmy a sentencie Miroslava Danaja. Pôvodné jednoduché výstižné i humorné vety a pointy dostávajú nové rozmery, obzory, odtiene, krídla a smerovania. Sú pre ňu výzvou na odkrývanie nepoznaných rovín a nových súvislostí. Tak ako je každá jej báseň pre priateľov poézie a slova pozvaním, aj nová zbierka pootvára dvere nielen k duši Zlaty Matlákovej, ale k duši každého z nás.

dokorán otvárať ticho  /  kričať tak nahlas,  /  až na oblohe  /  vidieť dva mesiace
                                                                           (K súhvezdiu Perzeus)

Zdroj: Pavol TOMAŠOVIČ,  Novinky z radnice – informačný mesačník mesta Trnavy, Júl 2010 

Záznam bol zhotovený 22.3.2011 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach pre archívne účely Obce Špačince.

Záznam obrazu – 2 kamery – jedna pevná, jedna voľná
Dĺžka záznamu: 42 minút 11 sekúnd

Pôvodný súbor:  SP_110322Pomer strán 16:9
MPEG-2  720 x 576 Video: 25 fps; 720×576 Lower field first; YUV; 5 Mbps Pixel Aspect Ratio: 1,457
Audio: 224 Kbps; 48 000 Hz; 16 Bit

kamera SONYArtefactum_mediagorup

 • viackamerové videozáznamy a videoprojekcie
 • videozáznamy:
  eventov, promo-akcií, firemných udalostí, kultúrno-spoločenských
  a športových podujatí, súkromných, alebo rodinných osláv…
 • reklamné videospoty (reklamné video) a audiodabingy
 • reklamné a produktové videá pre prezentácie, výstavy, webstránky
 • výroba televíznych relácií
 • strih a postprodukcia digitálneho a analógového videa.
Gulášová pohoda 2013

by Peter Roháč on 27. July 2013

Festival seniorských súborov Bohunice 2013

by Peter Roháč on 20. July 2013

Špačinský trojuholník 2013

by Peter Roháč on 06. July 2013

Birmovka – Dechtice 2013

by Peter Roháč on 30. June 2013

Jaslovské Bohunice 1958-1972

by Peter Roháč on 22. June 2013

Koncert v kostole

by Peter Roháč on 16. June 2013

Procesia

by Peter Roháč on 30. May 2013

Uvítanie novonarodených detí 1/3

by Peter Roháč on 07. October 2012

TR beton: reklama

by Peter Roháč on 12. July 2012

Indiánske leto III.

by Peter Roháč on 28. August 2010

Indiánske leto II.

by Peter Roháč on 31. July 2010

Indiánske leto I.

by Peter Roháč on 03. July 2010

Artefactum_mediagorup

KREATÍVNE GRAFICKÉ RIEŠENIA

 • corporate design (návrhy firemnej identity – návrhy loga+designmaual, návrhy produktových značiek)
 • promotion design (návrhy firemných dokumentov a propagačných materiálov, billboardov, plagátov apod.)
 • webdesign (vypracovanie webových stránok na kľúč – registrácia domén, webhosting, CMS)

FOTOGRAFOVANIE

 • produktová fotografia
 • fotografovanie podujatí a spoločenských udalostí

MARKETING

 • návrhy kreatívnych marketingových riešení – propagačný mix

KONZULTÁCIE

 • marketingové konzultácie a poradenstvo
 • poradenstvo v oblasti vyššie uvedených aktivít